Tìm hiểu về chức năng của teambuilding

Tìm hiểu về chức năng của teambuilding

Mọi thành viên trong nhóm phải cố gắng tìm hiểu về nhau, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của nhau để phát huy và bổ sung; cần phải phân công công việc cho mọi người, biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp thử thách, khó khăn, chung sức, chung lòng giải quyết một vấn đề.

Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho các nhân viên. Trong hoạt đông teambuilding thì có nhiều hoạt động được xây dựng mang tính thách thức cao. Đòi hỏi các cá nhân cùng giao tiếp hợp tác, chung sức với nhau để có thể đạt kết quả cao. Để thành công trong các hoạt đông teambuilding các cá nhân phải biết cách phá vỡ các rào cản ngăn cách, rút ngắn khoảng cách với các cá nhân khác để cùng nhau làm việc. Trong quá trình làm việc tất cả mọi thành viên cùng phải nỗ lực để đạt được hiệu quả công việc, không quá thể hiện mình hoặc cũng không quá mờ nhạt mà thu nhỏ mình trước tập thể.

Mọi thành viên trong nhóm phải cố gắng tìm hiểu về nhau, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của nhau để phát huy và bổ sung. Cần phải phân công công việc cho mọi người, biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp thử thách, khó khăn, chung sức, chung lòng giải quyết một vấn đề.

Chức năng phát huy năng lực, phẩm chất của các cá nhân trong đội. Với không khí thoải mái, cởi mở, mọi người không phải chịu áp lực của công việc, không còn sự phân biệt giữ người quản lý, lãnh đạo với nhân viên. Mọi người đều bình đẳng, hoà đồng với nhau. Các thành viên sẽ có tâm lý thoải mái, vui vẻ tạo ra sự tự tin, họ sẽ có xu hướng thể hiện hết những khả năng, những ý kiến, sáng tạo của mình để hoàn thành nhiệm vụ mục đích chung của cả nhóm.

Từ đó các hoạt đông teambuilding đã phát huy năng lực, phẩm chất của các cá nhân. Các phẩm chất, năng lực ấy sẽ được khuyến khích, phát triển để phục vụ cho mục tiêu chung của cả đội nói riêng và tổ chức nói chung. Chức năng giáo dục tư tưởng, văn hoá, thẩm mỹ. Hoạt đông teambuilding đã gián tiếp giáo dục cho mọi người một cách nhẹ nhàng: “học mà chơi, chơi mà học”. Các hoạt đông teambuilding đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung chứa đựng nhiều thông tin thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thông qua đó các cá nhân được mở rộng tầm hiểu biết của mình. Các hoạt động tập thể của teambuilding đều có những quy định nhất định khiến người tham gia phải tuân thủ. Khi đó mọi người sẽ vừa chơi, vừa học trong một môi trường tự giác, tự nguyện. Chức năng thoả mãn nhu cầu vui chơi, giải trí của các cá nhân. Teambuiding là một dạng đào tạo ngoài công việc, các cá nhân tham gia vào hoạt đông teambuilding với tinh thần vui chơi, giải trí là chính. Và các hoạt đông teambuilding phần lớn là các hoạt động có tính giải trí và thư giãn cao. Thông qua các hoạt động đó giúp cho các thành viên có được tinh thần thoải mái, vui vẻ lại vừa cho họ tăng vốn kiến thức của mình.

1. Tập trung suy nghĩ.

2. Tạo cho các thành viên quen dần với việc tập trung vào mục tiêu chung.

3. Giúp mọi thành viên cùng tham gia các hoạt động gắn kết.

4. Tạo cơ hội tiếp xúc những điều mới mẻ.

5. Hiệu chỉnh suy nghĩ từng cá nhân và cả tập thể.

6. Giúp các thành viên hiểu nhau hơn và mở rộng quan hệ.

7. Sự giao tiếp giữa các thành viên này càng trở nên thân thiện hơn.

8. Giúp mọi người quen dần với việc đối mặt với hiện thực và những thay đổi.

9. Đưa thông tin mới đến với mọi người.

10. Khi đã hiểu nhau thì làm việc với nhau dễ dàng và mọi người có thể bỏ qua các lỗi nhỏ để đến được mục tiêu lớn hơn.

11. Phát hiện những nhân tố mới có trong một tập thể

12. Phát huy được tìm năng giá trị của cá thể trong một tập thể

13. Thu ngắn khoảng cách giữ lãnh đạo và nhân viên

14. Thể hiện văn hoá doanh nghiệp

15. Tôn vinh lòng tự hào của nhân viên đối với doanh nghiệp