Từ khóa: xu hướng tương lai

Xu hướng phát triển của Team Building

Xu hướng phát triển của Team Building

Dưới đây là 4 xu hướng rõ nét của Teambuilding trong giai đoạn 2015 – 2017: 1- XU HƯỚNG GIÁ RẺ: Sự trỗi dậy của những hướng dẫn viên du