Từ khóa: trò chơi nhóm

Team building nếu chỉ có trò chơi thì quá tẻ nhạt

Team building nếu chỉ có trò chơi thì quá tẻ nhạt

Là quan trọng chứ không phải duy nhất. Và tổ chức team building mà chỉ có trò chơi thì quá là tẻ nhạt. Vậy, ngoài trò chơi ra thì còn