thượng đế | SuperTeamBuilding

Từ khóa: thượng đế

Vì sao chúng ta nói nhiều ngôn ngữ khác nhau?

Vì sao chúng ta nói nhiều ngôn ngữ khác nhau?

Câu chuyện bắt đầu từ một bài chia sẻ của tôi về Nói và Hiểu giữa những người trong một nhóm. Câu chuyện được viết phỏng theo kinh Cựu Ước