Từ khóa: teambuilding

Tìm hiểu về chức năng của teambuilding

Tìm hiểu về chức năng của teambuilding

Mọi thành viên trong nhóm phải cố gắng tìm hiểu về nhau, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của nhau để phát huy và bổ sung; cần phải phân

Các hình thức tổ chức một chương trình Teambuilding

Các hình thức tổ chức một chương trình Teambuilding

Dựa vào không gian tổ chức thì hoạt động TEAMBUILDING được chia ra thành hai loại. Tổ chức trong nhà (INDOOR): Là những hoạt động “TEAMBUILDING” được tổ chức trong

Phân loại các hoạt động teambuilding

Phân loại các hoạt động teambuilding

Teambuilding events (teambuilding sự kiện). Đây là các hoạt động xây dựng đội làm việc, xây dựng văn hoá nhóm thông qua việc tổ chức các sự kiện. Phân loại

Giá trị của du lịch teambuilding

Giá trị của du lịch teambuilding

Dịch vụ tổ chức du lịch teambuilding là những trò chơi mô phỏng các thử thách mà đội ngũ có thể gặp trong cuộc sống và công việc hằng, buộc

Khu du lịch suối Hoa Lan

Khu du lịch suối Hoa Lan

Cùng với Hòn Thị và Hòn Lao, suối Hoa Lan là một trong những khu du lịch (KDL) nổi tiếng của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú. Hàng

Vai trò người thực hiện và hạn chế trong team building

Vai trò người thực hiện và hạn chế trong team building

Facilitator (giảng viên): chịu trách nhiệm chính về chuyên môn của chương trình là người nhận các yêu cầu từ doanh nghiệp, thiết kế chương trình phù hợp trước khóa

Kết quả của Teambuilding là gì?

Kết quả của Teambuilding là gì?

Việc giao tiếp với nhau dễ dàng và hiệu quả hơn nhất là đối với các nhân viên không cùng chung một bộ phận trong công ty, hoặc những người

Team building là gì?

Tour du lịch Ao Vua - Ba Vì

Hàng năm, trên thế giới tốn hàng chục tỷ đô la cho Team building, vậy Team building là gì? Nó có phải là chiếc đũa thần có thể biến tất

Những điều mà doanh nghiệp cần biết để gắn kết nhân viên

Những điều mà doanh nghiệp cần biết để gắn kết nhân viên

Các chuyến du lịch động viên nhóm sẽ là công cụ quý giá giúp cải thiện hiệu suất làm việc trong công ty. Điều thứ 1 – Giúp đội nhóm

Chiến lược xây dựng đội ngũ kinh doanh thành công

Chiến lược xây dựng đội ngũ kinh doanh thành công

Điều mà mọi doanh nhân thành công đều đồng ý là những người quanh ta sẽ quyết định mức độ thành công của ta. Vậy làm sao qui tụ được

Xu hướng phát triển của Team Building

Xu hướng phát triển của Team Building

Dưới đây là 4 xu hướng rõ nét của Teambuilding trong giai đoạn 2015 – 2017: 1- XU HƯỚNG GIÁ RẺ: Sự trỗi dậy của những hướng dẫn viên du

Thể loại games khó tổ chức nhất trong Team Building

Thể loại games khó tổ chức nhất trong Team Building

Và khi Niềm tin, sự Sĩ diện, lời Cam kết… không mất đi thì họ muốn thử lần nữa để Chinh phục . Đó là lúc họ được Trải nghiệm