Từ khóa: kỹ năng nhóm

Quản lý thông tin trong một nhóm hiệu quả nhất

Quản lý thông tin trong một nhóm hiệu quả nhất

Những phương tiện truyền thống như sổ ghi nhớ, báo cáo, yết thị, fax, điện thoại; các phương tiện điện tử như thư điện tử, mạng nội bộ, phim ảnh

Tổng hợp sức mạnh toàn nhóm để thành công

Tổng hợp sức mạnh toàn nhóm để thành công

Đây là một quá trình rất quan trọng trong suốt quá trình làm việc nhóm và giúp nhóm làm việc “ăn ý” và hiệu quả hơn. Giờ đây, một cộng