Từ khóa: kỹ năng cần có

7 kỹ năng cần có cho một teamwork

Dưới đây là các kỹ năng cơ bản cần có dùng trong suốt quá trình nghiên cứu mức độ “ăn rơ” của các thành viên trong nhóm… 1. Lắng nghe: Đây