giải cứu kinh thành | SuperTeamBuilding

Từ khóa: giải cứu kinh thành

Hoạt động team building “Giải cứu kinh thành”

Hoạt động team building "Giải cứu kinh thành"

Bi kịch đã xảy ra trong đêm mừng chiến thắng của Laomedon. Khi họ đang vui sướng ăn mừng chiến thắng, tận dụng thời cơ chủ quan của đối phương