Kỹ năng cần thiết nhất cho giới trẻ?

Kỹ năng cần thiết nhất cho giới trẻ?

Trong thời buổi công nghệ như hiện nay, giới trẻ trau dồi kỹ năng để bắt kịp các quốc gia khác có phải điều quan trọng nhất? Hay giúp họ có vốn hiểu biết bao quát hơn về các môn thể thao và nghệ thuật mới là điều cần thiết? Đối với việc phát triển các kỹ năng như làm việc nhóm, tư duy logic, giao tiếp cơ bản thì sao?

Mới đây, Pew Research Center tiến hành khảo sát tại Mỹ để tìm ra điều quan trọng nhất giúp giới trẻ trở thành những người dẫn đầu trong thế giới hiện đại.

10 kỹ năng cần thiết nhất cho các bạn trẻ là giao tiếp, đọc, logic, viết, làm việc nhóm, toán, khoa học, âm nhạc, hội họa, thể thao.

Mỗi tháng một bức tranh hoàn chỉnh, tự làm kẹo bằng máy in, tạo ảnh động… là những cách cảm ơn sáng tạo và đầy ý nghĩa.

Kết quả thu được rất rõ ràng. Đa số mọi người cho rằng, giao tiếp là kỹ năng quan trọng hàng đầu, tiếp đến là đọc, toán, làm việc nhóm, viết và tư duy logic.

Các kỹ năng liên quan nhiều hơn đến hoạt động ngoại khóa như hội họa, âm nhạc, thể thao chiếm tỷ lệ bình chọn thấp nhất. Những nhóm đối tượng khác nhau có xu hướng lựa chọn đáp án khác nhau.

Tại Mỹ, phụ nữ có thường thấy đọc và giao tiếp như kỹ năng quan trọng hàng đầu. Trong khi nam giới chú trọng toán và khoa học hơn. Theo Pew Research Center, số nam giới cho rằng, khoa học là kỹ năng số 1 chiếm tới 63%.

Đa số mọi người cho rằng, giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất giúp bạn thành công trong cuộc sống.

So sánh giữa nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng của nền giáo dục đại học và nhóm học trung học, nhóm đại học có xu hướng ưu tiên các kỹ năng giao tiếp, viết, logic và khoa học hơn.

Cụ thể, 81% sinh viên tốt nghiệp đại học nói rằng, viết là kỹ năng quan trọng nhất. Số học sinh trung học có câu trả lời tương tự chiếm tỷ lệ thấp hơn (70%).

Thể thao là kỹ năng chiếm tỷ lệ bình chọn thấp nhất.

Người da đen đề cao các kỹ năng liên quan đến nghệ thuật, người da trắng không có cùng suy nghĩ đó. Cụ thể, khoảng 1/3 số người da đen cho rằng, âm nhạc là kỹ năng cần thiết nhất. Số người da trắng có cùng câu trả lời chỉ chiếm 1/5.

Pew Research Center cũng thống kê được, 78% đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ tư duy logic như kỹ năng quan trọng nhất cho giới trẻ thời hiện đại. Tỷ lệ đảng viên Đảng dân chủ có cùng suy nghĩ này chiếm thấp hơn 8%.