15 quy luật để làm việc nhóm hiệu quả

15 quy luật để làm việc nhóm hiệu quả

Teamwork & 15 quy luật:

Quy luật về tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ không thể tạo ra thành công lớn được.

Quy luật toàn cảnh: Mục tiêu quan trọng hơn là vai trò.

Quy luật thích hợp: Tất cả mọi người đều có điểm mạnh riêng của mình.

Quy luật thách thức lớn: Thử thách càng lớn thì yêu cầu làm việc theo nhóm càng cao

Quy luật chuỗi: Sức mạnh của cả đội sẽ bị ảnh hưởng nếu như có một liên kết yếu nào đó.

Quy luật xúc tác: Những nhóm làm việc thành công có những cá nhân có thể thay đổi mọi thứ.

Quy luật tầm nhìn: Tầm nhìn giúp cho mọi thành viên có phương hướng hoạt động và sự tự tin.

Quy luật “con sâu làm rầu nồi canh”: Những thái độ không tốt có thể làm hỏng cả đội.

Quy luật về lòng tin: Những người cùng làm việc trong nhóm phải tin tuởng lẫn nhau khi làm việc.

Quy luật chi phí: Nhóm làm việc sẽ thất bại trong việc vươn tới tiềm lực của mình khi thất bại trong việc trả giá.

Quy luật ghi điểm: Nhóm có thể tạo ra những điều chỉnh khi biết rõ vị trí của mình.

Quy luật vị trí: Những nhóm giỏi có tầm hiểu biết rộng.

Quy luật nhận dạng: Những giá trị chung xác định rõ bản chất của nhóm.

Quy luật giao tiếp: Sự tác động lẫn nhau kích thích hoạt động tốt hơn.

Quy luật về sự lợi thế: Sự khác nhau giữa hai nhóm làm việc hiệu quả tương tự nhau là khả năng lãnh đạo.